Η προκήρυξη των τοπικών Πρωταθλημάτων (β’ μέρος) - CorfuCorner.gr
01/08/2012

Η προκήρυξη των τοπικών Πρωταθλημάτων (β’ μέρος)

  
Ακολουθεί η προκήρυξη της ΕΠΣ Κέρκυρας για τα τοπικά Πρωταθλήματα της περιόδου 2012-2013:
9. ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Σε κάθε αγώνα και πριν από την έναρξη του, με ευθύνη και με έξοδα του γηπεδούχου σωματείου θα παρίσταται υποχρεωτικά γιατρός αγώνα. Σε περίπτωση που δεν παρίσταται γιατρός δε θα διεξάγεται ο αγώνας με υπαιτιότητα του γηπεδούχου σωματείου και θα εφαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Κ το άρθρο 21 του Κ.Α.Π.
Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να διαθέτουν στον γιατρό αγώνα το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό, μάσκα οξυγόνου (αυτό που διαθέτει η διοργανώτρια, αλλά και ότι επιβάλλεται να προμηθευτούν τα σωματεία) και τα φορεία όπου έχουν διατεθεί.
Την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου αναλαμβάνει ο παρατηρητής αγώνα ο οποίος και αναφέρει οποιαδήποτε παράληψη στην έκθεσή του.

10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΝΩN
Για κάθε αποτέλεσμα αγώνων οι διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κ.Α.Π.

11.ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙA
Η κατάταξη των ομάδων στο βαθμολογικό πίνακα, η επικύρωση του οποίου γίνεται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ, θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κ.Α.Π. και τη διαδικασία των αγώνων κατάταξης , που περιγράφεται στο άρθρο 18 της παρούσας προκήρυξης.

12.ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ - ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ
1) Η διοργανώτρια είναι υπεύθυνη για τη χορήγηση άδειας, για την τέλεση των αγώνων.
2) Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών του.
3) Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημούν το άθλημα ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα πρόσωπα που προαναφέραμε επιβάλλονται με απόφαση της Ε.Π.Σ.Κ. οι προβλεπόμενες, από τον Κ.Α.Π. και τον Πειθαρχικό κώδικα/Ε.Π.Ο, κυρώσεις.
4) Η κλήτευση των σωματείων και των φυσικών προσώπων στα πειθαρχικά όργανα της Ένωσης, για την επιβολή των προβλεπόμενων στον ΚΑΠ ποινών γίνεται παραδεκτή με τηλεφωνική κλήση (ή με φαξ) - ενημέρωση του υπεύθυνου του ενδιαφερόμενου σωματείου (όπως έχει καθοριστεί στη δήλωση συμμετοχής του σωματείου) είτε εγκαλούμενο είναι το σωματείο, είτε ποδοσφαιριστής, παράγοντας, φίλαθλός του.
Οι τυχόν απολογίες και τα υπομνήματα των εγκαλουμένων υποβάλλονται γραπτά μέσα σε δυο (2) ημέρες από την κλήτευση.
5) Αναφορικά με τη διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινές ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων και του πειθαρχικού κώδικα της Ε.Π.Ο.
13. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (άρθρο 21 του Κ.Α.Π)
Σε περίπτωση μη τέλεσης ή διακοπής αγώνα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Α.Π ερασιτεχνών.
Παρέχεται η δυνατότητα στη διοργανώτρια να ορίζει αγώνες που επαναλαμβάνονται, ως εξής: Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικού αγώνα, τότε θα επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα, στο ίδιο γήπεδο, την ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση εκτός της αρχικής.

14.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ -ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΩΝΩΝ (άρθρο 26 του Κ.Α.Π)
Τα καθαρά έσοδα των αγώνων των πρωταθλημάτων ανήκουν στο σωματείο που είναι γηπεδούχο.

15.ΕΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Σε όλα τα σωματεία που θα ανακηρυχθούν πρωταθλητές σε κάθε κατηγορία ή όμιλο κατηγορίας θα απονεμηθεί κύπελλο και 25 μετάλλια.

16.ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΥΣ
Σε κάθε ομάδα που δεν έχει υποπέσει σε οποιοδήποτε παράπτωμα που εμπίπτει στις διατάξεις του Κ.Α.Π και του Π.Κ με τις οποίες επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές στα σωματεία, στους ποδοσφαιριστές, παράγοντες κ.λπ στη διάρκεια της ποδ. περιόδου 2012-2013, θα απονεμηθεί έπαθλο ήθους και 20 μετάλλια.

17.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ -ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (άρθρα 23,24 του Κ.Α.Π)
Για τις ενστάσεις του άρθρου 23 παρ.1 του ΚΑΠ το παράβολο ορίζεται ως εξής:
α) Για αντικανονικότητα του γηπέδου: 50,00 ΕΥΡΩ
β) Για παράβαση του άρθρου 12 του Κ.Α.Π, που αφορά στον ορισμό διαιτητών ή βοηθών διαιτητών ή την αντικατάσταση των ορισθέντων: 50,00 ΕΥΡΩ.
γ) Για αντικανονική διακοπή αγώνα : 50,00 ΕΥΡΩ
δ) Για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων του Κ.Α.Π από το διαιτητή ,που σχετίζονται με τη συμπλήρωση των ομάδων, μετά την έναρξη του αγώνα: 50,00 ΕΥΡΩ
ε) Για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή: 30,00 ΕΥΡΩ
στ) Για πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή: 30,00 ΕΥΡΩ
Για την επίλυση και την εκδίκαση των ενστάσεων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 23 και 24 του Κ.Α.Π ερασιτεχνών.
18.ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Α1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. Ανάδειξη Πρωταθλητή.
Ο πρωταθλητής της Α1' κατηγορίας προβιβάζεται στη Δ' Εθνική κατηγορία. Στην περίπτωση που δεν ανέλθει στη Δ' Εθνική κατηγορία, για οποιοδήποτε λόγο, καμία ομάδα της Α1' κατηγορίας, τότε θα προβιβαστεί μία ομάδα λιγότερη από την Α' κατηγορία (3 σωματεία αντί για 4) κι αντίστοιχα από τη Β' στην Α' κατηγορία.

2. Υποβιβασμός στην Α' κατηγορία
Τα σωματεία που θα καταλάβουν την 13η και 14η θέση στην κανονική περίοδο υποβιβάζονται στην Α' κατηγορία.

Α' φάση αγώνων κατάταξης
Τα σωματεία που θα καταλάβουν τις θέσεις 9η, 10η, 11η και 12η σχηματίζουν ζευγάρια, ως εξής:
Το σωματείο που θα τερματίσει στην 9η θέση με το σωματείο που θα καταλάβει την 12η θέση
Το σωματείο που θα τερματίσει στην 10η θέση με το σωματείο που θα καταλάβει την 11η θέση
Θα διεξαχθεί ένας αγώνας στην έδρα του Σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου (που τερμάτισε στην 9η και 10η θέση αντίστοιχα). Αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (χωρίς παράταση και πέναλτυς), τότε προκρίνεται στην επόμενη φάση των νικητών, ενώ ο ηττημένος θα συμμετάσχει στον αγώνα των ηττημένων.
Αν κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο ή ο αγώνας λήξει ισόπαλος τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας (χωρίς παράταση και πέναλτυς) σε ουδέτερο γήπεδο. Στην περίπτωση αυτή νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που συγκέντρωσε συνολικά μεγαλύτερη βαθμολογία στους 2 αγώνες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (δηλ. αν λήξουν και τα δύο παιχνίδια ισόπαλα ή κερδίσουν από έναν αγώνα τα σωματεία) νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου.
Ο νικητής προκρίνεται στην επόμενη φάση των νικητών, ενώ ο ηττημένος θα συμμετάσχει στον αγώνα των ηττημένων.
Αν η βαθμολογική διαφορά μεταξύ των σωματείων είναι μεγαλύτερη από έξι (6) βαθμούς (δηλ. 7,8,9 κ.λπ) τότε οι αγώνες (ή ο αγώνας) αυτοί δε θα διεξάγονται και θα προκρίνονται απευθείας στη φάση των νικητών οι ομάδες που τερμάτισαν ψηλότερα στη βαθμολογία της κανονικής περιόδου, ενώ οι ομάδες που τερμάτισαν χαμηλότερα θα αγωνιστούν στη β' φάση των ηττημένων.

Β' φάση αγώνων κατάταξης
Α. Οι νικητές της α' φάσης (με ή χωρίς αγώνα) αγωνίζονται, ως εξής:
Το σωματείο που τερμάτισε στην ψηλότερη θέση με το σωματείο που κατέλαβε τη χαμηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου.
Θα διεξαχθεί ένας αγώνας στην έδρα του Σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου. Αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (χωρίς παράταση και πέναλτυς), παραμένει στην Α1' κατηγορία σε κάθε περίπτωση. Ο ηττημένος υποβιβάζεται στην Α' κατηγορία, μόνο αν υποβιβαστούν 2 σωματεία από τη Δ' εθνική κατηγορία.
Αν κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο ή ο αγώνας λήξει ισόπαλος τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας (χωρίς παράταση και πέναλτυς) σε ουδέτερο γήπεδο. Στην περίπτωση αυτή νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που συγκέντρωσε συνολικά μεγαλύτερη βαθμολογία στους 2 αγώνες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (δηλ. αν λήξουν και τα δύο παιχνίδια ισόπαλα ή κερδίσουν από έναν αγώνα τα σωματεία) νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου.
Ο νικητής αυτής της φάσης (που καταλαμβάνει την 9η θέση του πρωταθλήματος) παραμένει στην Α1' κατηγορία σε κάθε περίπτωση. Ο ηττημένος (που καταλαμβάνει την 10η θέση του πρωταθλήματος) υποβιβάζεται στην Α' κατηγορία, μόνο αν υποβιβαστούν 2 σωματεία από τη Δ' εθνική κατηγορία.

Β. Οι ηττημένοι των αγώνων της α' φάσης (με ή χωρίς αγώνα) αγωνίζονται, ως εξής:
Το σωματείο που τερμάτισε στην ψηλότερη θέση με το σωματείο που κατέλαβε τη χαμηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου.
Θα διεξαχθεί ένας αγώνας στην έδρα του Σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στην βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου. Αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (χωρίς παράταση και πέναλτυς), υποβιβάζεται στην Α κατηγορία αν υποβιβαστούν 1 ή 2 ομάδες από τη Δ' Εθνική κατηγορία, ενώ ο ηττημένος υποβιβάζεται απευθείας στην Α' κατηγορία.
Αν κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο ή ο αγώνας λήξει ισόπαλος τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας (χωρίς παράταση και πέναλτυς) σε ουδέτερο γήπεδο. Στην περίπτωση αυτή νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που συγκέντρωσε συνολικά μεγαλύτερη βαθμολογία στους 2 αγώνες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (δηλ. αν λήξουν και τα δύο παιχνίδια ισόπαλα ή κερδίσουν από έναν αγώνα τα σωματεία) νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου.
Ο νικητής αυτής της φάσης (που καταλαμβάνει την 11η θέση του πρωταθλήματος) υποβιβάζεται στην Α' κατηγορία μόνο αν υποβιβαστούν 1 ή 2 ομάδες από τη Δ' Εθνική κατηγορία, ενώ ο ηττημένος (που καταλαμβάνει την 12η θέση του πρωταθλήματος) υποβιβάζεται απευθείας στην Α' κατηγορία.
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΥ
Προβιβάζονται απευθείας στην Α1' κατηγορία:
1. Ο πρωταθλητής της κανονικής περιόδου.
2. Το σωματείο που θα κατακτήσει τη 2η θέση της κανονικής περιόδου.
3. Προβιβάζονται ακόμη 2 σωματεία (με εξαίρεση την περίπτωση που δεν ανέλθει στη Δ' Εθνική κατηγορία για οποιοδήποτε λόγο καμία ομάδα της Α1' κατηγορίας, οπότε θα προβιβαστεί μία ακόμη ομάδα, αντί για δύο) με την εξής διαδικασία:
Τα σωματεία που καταλαμβάνουν τις θέσεις 3-6 σχηματίζουν ζευγάρια ως εξής:
Το σωματείο που θα τερματίσει στην 3η θέση με το σωματείο που θα καταλάβει την 6η θέση.
Το σωματείο που θα τερματίσει στην 4η θέση με το σωματείο που θα καταλάβει την 5η θέση.
Θα διεξαχθεί ένας αγώνας στην έδρα του Σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στην βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου (που τερμάτισε στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα). Αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (χωρίς παράταση και πέναλτυς), τότε προβιβάζεται στην Α1 κατηγορία (με εξαίρεση την περίπτωση που δεν ανέλθει στη Δ' Εθνική κατηγορία για οποιοδήποτε λόγο καμία ομάδα της Α1' κατηγορίας).
Αν κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο ή ο αγώνας λήξει ισόπαλος τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας (χωρίς παράταση και πέναλτυς) σε ουδέτερο γήπεδο. Στην περίπτωση αυτή νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που συγκέντρωσε συνολικά μεγαλύτερη βαθμολογία στους 2 αγώνες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (δηλ. αν λήξουν και τα δύο παιχνίδια ισόπαλα ή κερδίσουν από έναν αγώνα τα σωματεία) νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου.
Οι νικητές αυτής της φάσης (που καταλαμβάνουν τις θέσεις 3η-4η του πρωταθλήματος) προβιβάζονται στην Α1' κατηγορία (με την παραπάνω προϋπόθεση).
Αν η βαθμολογική διαφορά μεταξύ των σωματείων είναι μεγαλύτερη από έξι (6) βαθμούς (δηλ. 7,8,9 κ.λπ) τότε οι αγώνες (ή ο αγώνας) αυτοί δε θα διεξάγονται και θα προβιβάζονται απευθείας στην Α1 κατηγορία οι ομάδες που τερμάτισαν ψηλότερα στη βαθμολογία της κανονικής περιόδου.
Για την περίπτωση που δεν ανέλθει καμία ομάδα της Α1' στη Δ' Εθνική κατηγορία, σύμφωνα με την προκήρυξη του πρωταθλήματος αυτής της κατηγορίας, από την Ε.Π.Ο, θα διεξαχθεί ένας αγώνας (κανονικός αγώνας με παράταση και πέναλτυς) στην έδρα του Σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου και ο νικητής θα προβιβαστεί στην Α1' κατηγορία, ενώ ο ηττημένος θα παραμείνει στην Α' κατηγορία, αν δεν προβιβαστεί ομάδα στην Δ' εθνική κατηγορία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ
Τα σωματεία που θα καταλάβουν την 13η και 14η θέση στην κανονική περίοδο υποβιβάζονται στην Β' κατηγορία.

Α' φάση αγώνων κατάταξης
Τα σωματεία που θα καταλάβουν τις θέσεις 9η, 10η, 11η και 12η σχηματίζουν ζευγάρια, ως εξής:
Το σωματείο που θα τερματίσει στην 9η θέση με το σωματείο που θα καταλάβει τη 12η θέση
Το σωματείο που θα τερματίσει στη 10η θέση με το σωματείο που θα καταλάβει την 11η θέση
Θα διεξαχθεί ένας αγώνας στην έδρα του Σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στην βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου (που τερμάτισε στην 9η και 10η θέση αντίστοιχα). Αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (χωρίς παράταση και πέναλτυς), τότε προκρίνεται στην επόμενη φάση των νικητών, ενώ ο ηττημένος θα συμμετάσχει στον αγώνα των ηττημένων.
Αν κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο ή ο αγώνας λήξει ισόπαλος τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας (χωρίς παράταση και πέναλτυς) σε ουδέτερο γήπεδο. Στην περίπτωση αυτή νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που συγκέντρωσε συνολικά μεγαλύτερη βαθμολογία στους 2 αγώνες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (δηλ. αν λήξουν και τα δύο παιχνίδια ισόπαλα ή κερδίσουν από έναν αγώνα τα σωματεία) νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου.
Ο νικητής αυτής της φάσης προκρίνεται στην επόμενη φάση των νικητών, ενώ ο ηττημένος θα συμμετάσχει στον αγώνα των ηττημένων.
Αν η βαθμολογική διαφορά μεταξύ των σωματείων είναι μεγαλύτερη από έξι (6) βαθμούς (δηλ. 7,8,9 κ.λπ) τότε οι αγώνες (ή ο αγώνας) αυτοί δε θα διεξάγονται και θα προκρίνονται απευθείας στη φάση των νικητών οι ομάδες που τερμάτισαν ψηλότερα στη βαθμολογία της κανονικής περιόδου, ενώ οι ομάδες που τερμάτισαν χαμηλότερα θα αγωνιστούν στη β' φάση των ηττημένων.

Β' φάση αγώνων κατάταξης
Α. Οι νικητές των αγώνων της α' φάσης αγωνίζονται, ως εξής:
Το σωματείο που τερμάτισε στην ψηλότερη θέση με το σωματείο που κατέλαβε τη χαμηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου.
Θα διεξαχθεί ένας αγώνας στην έδρα του Σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στην βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου. Αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (χωρίς παράταση και πέναλτυς), παραμένει στην Α' κατηγορία σε κάθε περίπτωση, ενώ ο ηττημένος υποβιβάζεται στη Β' κατηγορία, μόνο αν υποβιβαστούν 2 σωματεία από τη Δ' εθνική κατηγορία.
Αν κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο ή ο αγώνας λήξει ισόπαλος τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας (χωρίς παράταση και πέναλτυς) σε ουδέτερο γήπεδο. Στην περίπτωση αυτή νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που συγκέντρωσε συνολικά μεγαλύτερη βαθμολογία στους 2 αγώνες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (δηλ. αν λήξουν και τα δύο παιχνίδια ισόπαλα ή κερδίσουν από έναν αγώνα τα σωματεία) νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου.
Ο νικητής αυτής της φάσης (που καταλαμβάνει την 9η θέση του πρωταθλήματος) παραμένει στην Α' κατηγορία σε κάθε περίπτωση, ενώ ο ηττημένος (που καταλαμβάνει την 10η θέση του πρωταθλήματος) υποβιβάζεται στη Β' κατηγορία, μόνο αν υποβιβαστούν 2 σωματεία από τη Δ' εθνική κατηγορία.

Β. Οι ηττημένοι των αγώνων της α' φάσης αγωνίζονται, ως εξής:
Το σωματείο που τερμάτισε στην ψηλότερη θέση με το σωματείο που κατέλαβε τη χαμηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου.
Θα διεξαχθεί ένας αγώνας στην έδρα του Σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στην βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου. Αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (χωρίς παράταση και πέναλτυς), υποβιβάζεται στην Β' κατηγορία μόνο αν υποβιβαστούν 1 ή 2 ομάδες από τη Δ' Εθνική κατηγορία, ενώ ο ηττημένος υποβιβάζεται στη Β' κατηγορία.
Αν κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο ή ο αγώνας λήξει ισόπαλος τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας (χωρίς παράταση και πέναλτυς) σε ουδέτερο γήπεδο. Στην περίπτωση αυτή νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που συγκέντρωσε συνολικά μεγαλύτερη βαθμολογία στους 2 αγώνες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (δηλ. αν λήξουν και τα δύο παιχνίδια ισόπαλα ή κερδίσουν από έναν αγώνα τα σωματεία) νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου.
Ο νικητής αυτής της φάσης (που καταλαμβάνει την 11η θέση του πρωταθλήματος) υποβιβάζεται στη Β' κατηγορία αν υποβιβαστούν 1 ή 2 ομάδες από τη Δ' Εθνική κατηγορία, ενώ ο ηττημένος (που καταλαμβάνει την 12η θέση του πρωταθλήματος) υποβιβάζεται στην Β' κατηγορία.Corfu Corner Radio

Σάββατο
8
Μάιος
2021
Σήμερα γιορτάζουν: Θεολόγος, Θεολόγης, Θολόγος, Θολόγης, Θολόης, Θεολογία, Θολογία, Μέλιος

Αθλητικές εφημερίδες

Πολιτικές εφημερίδες

Καιρός και πρόγνωση για κάθε περιοχή
powered by 2pWeb