Η προκήρυξη των τοπικών Πρωταθλημάτων (α’ μέρος) - CorfuCorner.gr
01/08/2012

Η προκήρυξη των τοπικών Πρωταθλημάτων (α’ μέρος)

  
Ακολουθεί η προκήρυξη της ΕΠΣ Κέρκυρας για τα τοπικά Πρωταθλήματα της περιόδου 2012-2013:


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Κέρκυρας, αφού έλαβε υπόψη:
α) Το καταστατικό της Ένωσης,
β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π ερασιτεχνών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
γ) Τις διατάξεις των κανονισμών της Ε.Π.Ο
δ) Τις διατάξεις των ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠAIΔΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ που ισχύουν.
ε) Τη σχετική απόφασή του της 25.6.2012 και της 9.7.2012
          Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Τους αγώνες πρωταθλήματος περιόδου 2012-2013, μεταξύ των σωματείων της Α1, Α' και Β΄ κατηγορίας, στους οποίους δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα αναγραφόμενα στους πίνακες τελικής κατάταξης που συνέταξε η Ε.Π.Σ. Κέρκυρας, μετά τη λήξη των πρωταθλημάτων της περιόδου 2011-2012 (άρθρα 7 και 36 του Κ.Α.Π) και όποιο σωματείο έχει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το καταστατικό.

1.ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη αυτή είναι πρόσκληση για κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Σ. Κέρκυρας, ως διοργανώτριας και των σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα.
Η υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, που αναφέρεται παρακάτω, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης και συντελείται η προαναφερόμενη σύμβαση (άρθρο 7 παρ.2 του Κ.Α.Π). Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη έχει ως συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κ.Α.Π. (αποκλεισμός και υποβιβασμός του σωματείου στην αμέσως κατώτερη κατηγορία).

2.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία έναρξης των πρωταθλημάτων ορίζεται το Σαββατοκύριακο 29-30 Σεπτεμβρίου 2012.

3.ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Το σωματείο που έχει δικαίωμα να λάβει μέρος στα πρωταθλήματα αυτά, πρέπει μέχρι την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012 και ώρα 12.00 να υποβάλει στην Ε.Π.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ γραπτή δήλωση συμμετοχής. Την ίδια υποχρέωση έχουν μέχρι αυτήν την ημερομηνία και τα σωματεία της Δ' Εθνικής κατηγορίας, που δεν θα δηλώσουν συμμετοχή στην κατηγορία αυτή και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Α1 τοπική κατηγορία, σε εφαρμογή της παρ. 3β του άρθρου 7 του Κ.Α.Π.
2. Τα σωματεία με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής είναι υποχρεωμένα να τακτοποιήσουν κάθε οικονομική εκκρεμότητα με την Ένωση από τυχόν οφειλές τους, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 21 του Κ.Α.Π., διαφορετικά στερούνται του δικαιώματος της υποβολής δηλώσεων στο πρωτάθλημα και το κύπελλο.
3. Στη δήλωση συμμετοχής, καθώς και στο έγγραφο ορισμού του αντίκλητού τους τα σωματεία πρέπει να αναφέρουν τον αριθμό ΦΑΞ του σωματείου ή του εκπροσώπου τους, προκειμένου να αποστέλλονται έγκαιρα τα έγγραφα της Ε.Π.Σ.Κ. Στην περίπτωση που ο αντίκλητος δεν έχει δυνατότητα χρήσης ΦΑΞ τότε ορίζεται άλλος υπεύθυνος για τη λήψη της αλληλογραφίας του σωματείου, προκειμένου να γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής. Τα σωματεία είναι υπεύθυνα να ελέγχουν τη δυνατότητα χρήσης του Φαξ και της λήψης εγγράφων. Σε περίπτωση αμέλειας σωματείου για τη λήψη αλληλογραφίας θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνο και θεωρείται ότι έλαβε γνώση των εγγράφων, όταν υπάρχει αποδεικτικό αποστολής από τη Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Κ. Δήλωση, που δε θα δηλώνεται αριθμός Φαξ δε θα γίνεται δεκτή. Σε κάθε αλλαγή του αριθμού φαξ θα ενημερώνεται με επίσημο έγγραφο του σωματείου η διοργανώτρια.
4. Τα σωματεία ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής θα καταθέσουν, υποχρεωτικά:
Παραχωρητήριο για τη χρήση γηπέδου, που εκδίδει ο αρμόδιος φορέας διαχείρισής του (δήμος, ιδιώτης ή σωματείο).
Έγγραφο με τη σύνθεση του Δ.Σ τους. Για κάθε αλλαγή, που θα προκύπτει στη σύνθεση του Δ.Σ θα ενημερώνεται άμεσα η διοργανώτρια αρχή.
5. Περιπτώσεις συμπλήρωσης αριθμού σωματείων κατηγοριών:
Αν σωματείο της Ε.Π.Σ.Κ που έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Δ' Εθνική κατηγορία δεν δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα αυτό, αλλά όπως έχει δικαίωμα στο πρωτάθλημα της Α1' κατηγορίας τότε από την Α1' κατηγορία θα υποβιβαστεί το σωματείο Α.Ε Φαιάκων και από την Α' κατηγορία θα υποβιβαστεί το σωματείο Α.Ο Κάβος.
Από την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2012-2014) αν σωματείο/α της Ε.Π.Σ.Κ που έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Δ' Εθνική κατηγορία δεν δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα αυτό, αλλά όπως έχει δικαίωμα στο πρωτάθλημα της Α1' κατηγορίας τότε θα αυξάνεται ανάλογα ο αριθμός των σωματείων της κατηγορίας αυτής.
Αν σωματείο που έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Α1' κατηγορία δεν δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα αυτό τότε:
Από την Α' κατηγορία τη θέση του καταλαμβάνει το σωματείο Κεραυνός Αγίου Νικολάου που κατέλαβε την 5η θέση του πρωταθλήματος. Αν δύο σωματεία δεν δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα αυτό τότε τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το σωματείο Α.Ε Καναλίων κ.λπ
Από τη Β' κατηγορία τη θέση στην Α' κατηγορία καταλαμβάνει το σωματείο Α.Ο Σιναράδων που κατέλαβε την 5η θέση του πρωταθλήματος. Αν δύο σωματεία δεν δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα αυτό τότε τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το σωματείο Ηρακλής Σφακερών κ.λπ
Αν σωματείο που έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Α' κατηγορία δεν δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα αυτό ή αν για οποιοδήποτε λόγο προβιβαστεί σωματείο στην Α1' κατηγορία, τότε τη θέση του καταλαμβάνει το σωματείο Α.Ο Σιναράδων που κατέλαβε την 5η θέση του πρωταθλήματος. Αν δύο σωματεία δεν δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα αυτό τότε τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το σωματείο Ηρακλής Σφακερών κ.λπ
Σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα που δικαιούται να συμμετάσχει και στη συνέχεια μετά την κλήρωση των αγώνων και πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, δηλώσει εγγράφως την παραίτησή του από αυτό, δεν αντικαθίσταται από άλλο σωματείο.

4.ΠΑΡΑΒΟΛΟ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (παρ.3γ άρθρου 7 Κ.Α.Π)
Τα σωματεία δεν θα καταβάλλουν παράβολο ως δικαίωμα συμμετοχής τους στο πρωτάθλημα. Θα καταβάλλουν, όμως, σύμφωνα με το καταστατικό της Ε.Π.Σ.Κ ετήσια συνδρομή ύψους 140 ευρώ.
Επίσης τα σωματεία όλων των κατηγοριών θα καταβάλουν το ποσόν των 50 ευρώ ως συμμετοχή στο Ταμείο Αλληλεγγύης Ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Ε.Π.Σ.Κ, το οποίο συγκροτήθηκε με αποκλειστικό στόχο την ενίσχυση ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, σύμφωνα με τον κανονισμό του.
5. ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ - ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΓΗΠΕΔΟ) (άρθρα 8 και 14 του Κ.Α.Π.)
1. Το σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή υποχρεούται να γνωρίσει στην Ε.Π.Σ. Κέρκυρας το χρώμα της στολής των ποδοσφαιριστών του, καθώς και το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει για τους αγώνες του.
Σε κάθε αγώνα οι ομάδες έχουν υποχρέωση να μετέχουν με τα χρώματα της στολής (κύριας ή εναλλακτικής) που δήλωσαν στην αρχική δήλωση συμμετοχής. Στην περίπτωση που οι διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν στολές με τα ίδια χρώματα ή παρεμφερή, η γηπεδούχος έχει υποχρέωση να αλλάξει στολή. Σε περίπτωση άρνησης ο αγώνας ματαιώνεται και η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2α του Κ.Α.Π.
Στην περίπτωση που ποδοσφαιριστής ή ποδοσφαιριστές μιας ομάδας φορούν διαφορετική στολή, με διαφορετικό χρώμα από αυτό που έχουν οι στολές των συμπαικτών τους ή φανέλα χωρίς αριθμό, καταρχήν δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τους στον αγώνα ύστερα από απόφαση του διαιτητή που αναγράφεται στα Φ.Α. και γνωστοποιείται στον αρχηγό της ομάδας.
Όταν ο ποδοσφαιριστής ή oι ποδοσφαιριστές αρνούνται να συμμορφωθούν με την υπόδειξη του διαιτητή, τότε αυτός, αφού το αναγράψει στο Φ.Α. αν ο αγώνας δεν έχει αρχίσει, διατάζει την ματαίωσή του ή αν ο αγώνας έχει αρχίσει διατάζει την διακοπή του. Στην τελευταία περίπτωση στην υπαίτια ομάδα επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 21 παρ. 2α του Κ.Α.Π.
2. Ομάδες που επιθυμούν να διαφημίζουν πάνω στις στολές των ποδοσφαιριστών διάφορα προϊόντα παίρνουν άδεια για χρήση διαφήμισης στις στολές των ποδοσφαιριστών τους από τη διοργανώτρια.
Οι ομάδες οφείλουν να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις (άρθρο 14, παράγρ. 2 του Κ.Α.Π.):
α) Η διαφήμιση αποτυπώνεται στο εμπρόσθιο και στο οπίσθιο μέρος της φανέλας και του παντελονιού του ποδοσφαιριστή, εφόσον κριθεί αναγκαίο από τις ομάδες. Το έμβλημα των ομάδων αποτυπώνεται στο επάνω αριστερό σημείο της φανέλας των ποδοσφαιριστών (άρθρο 14, παράγρ. 1, περ. β΄ του Κ.Α.Π.).
β) Η διαφήμιση δεν έχει φόντο, δεν τονίζεται και δεν περικλείεται σε πλαίσιο.
γ) Η διαφήμιση έχει το όνομα ή το έμβλημα του προϊόντος.
δ) Η διαφήμιση, άμεση ή έμμεση, προϊόντων που είναι αντίθετα με την αθλητική ιδέα απαγορεύεται (π.χ ποτά, τσιγάρα κ.λπ.).
ε) Η διαφήμιση κατασκευαστών αθλητικών στολών αποτυπώνεται στο επάνω δεξιό μέρος της φανέλας των ποδοσφαιριστών, δεν έχει φόντο και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τετραγωνικά εκατοστά.
Ο διαιτητής του αγώνα μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης ομάδας αναγράφει στο Φ.Α τις τυχόν ελλείψεις. Το σωματείο που δεν εφαρμόζει τα παραπάνω μετά από διαπίστωση της διοργανώτριας παραπέμπεται στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα.
3. Γήπεδα για τα οποία η αρμόδια επιτροπή δεν έχει εκδώσει άδεια λειτουργίας δε θα ληφθούν υπόψη από την Ένωση σαν αγωνιστικά.
Παρέχεται η δυνατότητα στη διοργανώτρια, με απόφασή της, να αλλάξει την έδρα που θα χρησιμοποιήσει σε όλη την διάρκεια του πρωταθλήματος κάθε σωματείο, για τις ανάγκες διαμόρφωσης ενός αξιόπιστου προγράμματος αγώνων σε όλες τις κατηγορίες.
Όλα ανεξαιρέτως τα σωματεία που διαθέτουν γήπεδο είναι υποχρεωμένα να επιτρέπουν την χρησιμοποίηση των γηπέδων αυτών και των εγκαταστάσεών τους για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας. Σε περίπτωση άρνησης:
1. Πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων δε θα γίνεται δεκτή η δήλωση συμμετοχής τους στο πρωτάθλημα.
2. Στη διάρκεια του πρωταθλήματος, θα τους επιβάλλεται χρηματική ποινή ύψους μέχρι 1.000 ευρώ με απόφαση του Δ.Σ.
Όλα τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν ως έδρα και να αγωνίζονται αποκλειστικά σε γήπεδα με φυσικό ή τεχνητό χλοοτάπητα. Σε περίπτωση ενδεχόμενης αδυναμίας εξασφάλισης γηπέδου, έχουν την υποχρέωση να δεχθούν ως έδρα το γήπεδο που θα ορίσει η διοργανώτρια, με το αγωνιστικό της πρόγραμμα, οπότε και αποκτούν την ιδιότητα της γηπεδούχου και έχουν όλες γενικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ' αυτή.
Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν αποδυτήρια για το φιλοξενούμενο σωματείο, εφόσον διαθέτει το γήπεδο που έχουν δηλώσει έδρα. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται χρηματική ποινή 200,00 ΕΥΡΩ

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ-ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ (άρθρο 11 του Κ.Α.Π)
1. Το πρόγραμμα των αγώνων θα καταρτισθεί μετά από τη δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στην έκτακτη Γ.Σ. του καλοκαιριού.
2. Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων, οι γηπεδούχοι, η ημέρα και η ώρα έναρξης των αγώνων θα οριστούν με το πρόγραμμα των αγώνων.
3. Λόγω των γηπεδικών προβλημάτων η Ε.Π.Σ.Κ. διατηρεί το δικαίωμα ορισμού αγώνων οποιαδήποτε μέρα και ώρα.
4. Σε περίπτωση που δε θα διεξαχθεί κάποιος αγώνας υπαιτιότητα της Ε.Π.Σ.Κ. τα έξοδα του αγώνα καλύπτονται από την Ένωση.
5. Σε περίπτωση τιμωρίας σωματείου με ποινή στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα του, τότε οι αγώνες θα διεξάγονται:
Σε απόσταση 10 τουλάχιστον χιλιομέτρων από την έδρα του, και
Στο πλησιέστερο διαθέσιμο γήπεδο στην έδρα του αντίπαλου σωματείου.
Και σε αυτή την περίπτωση, το γηπεδούχο (τιμωρημένο) σωματείο έχει τις υποχρεώσεις των άρθρων 8 και 9 του Κ.Α.Π. (ετοιμασία γηπέδου κ.λπ.).
6. Η διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή το γήπεδο τέλεσής του με την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα τους ενδιαφερόμενους, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξή του. Το 24ωρο αρχίζει από την αποστολή του φαξ ή της με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ειδοποίησης των σωματείων από τη διοργανώτρια.
7. Τα αιτήματα σωματείων, για αλλαγή μέρας, ώρας ή γηπέδου διεξαγωγής αγώνα θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτά τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τον αγώνα, να είναι αιτιολογημένα, για να υπάρχει η δυνατότητα να εξετασθούν. Προφορικά, τηλεφωνικά και αναιτιολόγητα αιτήματα, ή αιτήματα που υποβάλλονται σε χρόνο λιγότερο από 5 ημέρες από τον αγώνα δε θα λαμβάνονται υπόψη και φυσικά δε θα συζητούνται, με εξαίρεση έκτακτες σοβαρότατες περιπτώσεις. Ιδιαίτερα εφιστάται η πρόνοια των σωματείων στην τήρηση της παραπάνω προθεσμίας, ώστε να υπάρχει χρονική ευχέρεια για την ικανοποίηση του αιτήματός τους, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η Ένωση θα κρίνει βάσιμους τους λόγους που επικαλούνται και εφόσον βέβαια θα υπάρχει και η δυνατότητα να γίνει η ρύθμιση που ζητείται.
8. Οι ομάδες έχουν δικαίωμα υποβολής κοινού αιτήματος αλλαγής της ημέρας ή ώρας διεξαγωγής οποιουδήποτε αγώνα τους, το οποίο θα εξετάζεται από την αρμόδια επιτροπή της Ε.Π.Σ.Κ και θα ικανοποιείται με προϋποθέσεις.
9. Τα σωματεία αναλαμβάνουν την ευθύνη να μεριμνούν για τη γνωστοποίηση έκτακτου ορισμού αγώνα (εκτός του αρχικού προγράμματος) στο φορέα διαχείρισης του γηπέδου που χρησιμοποιούν (ιδιώτη, σωματείο, Ο.Τ.Α).
10. Το πρόγραμμα των αγώνων των Παξών θα οριστεί με απόφαση της επιτροπής πρωταθλήματος. Είναι αυτονόητο ότι θα ικανοποιούνται τα αιτήματα των σωματείων που μετακινούνται ως προς την ώρα διεξαγωγής των αγώνων.

7.ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩN (άρθρο 11 του Κ.Α.Π)
1. Οι αγώνες θα είναι διπλοί και η διάρκειά τους θα είναι 90 λεπτά της ώρας σε δύο ημίχρονα των 45 λεπτών το καθένα. Ο διαιτητής είναι υπεύθυνος για την τήρηση της ακριβούς ώρας έναρξης του αγώνα και είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στο Φ.Α κάθε περίπτωση και τα αίτια καθυστέρησης στην έναρξή του.
2. Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την προσκόμιση στο διαιτητή ικανού αριθμού μπαλών για τη διεξαγωγή του αγώνα. Για το ποια μπάλα θα χρησιμοποιηθεί μόνος αρμόδιος να αποφασίζει είναι ο διαιτητής του αγώνα (άρθρο 16 Κ.Α.Π).
3. Κάθε μια από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη:
α) Να προσέρχεται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα πριν από την καθορισμένη έναρξή του, ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, ώστε να είναι έτοιμη να αγωνιστεί πέντε τουλάχιστον λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα.
β) Να προσκομίζει τα Δελτία ατομικών μεταβολών των ποδοσφαιριστών, τις ταυτότητες των προπονητών ή των εκπροσώπων τους και όλα τα δικαιολογητικά διεξαγωγής του αγώνα μισή ώρα τουλάχιστον πριν την έναρξη του αγώνα.
Στην περίπτωση που σωματείο δεν προσκομίζει έγκαιρα τα δικαιολογητικά αυτά ο αγώνας θα ματαιώνεται και το υπαίτιο σωματείο θα υφίσταται τις προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π συνέπειες.
Ο διαιτητής είναι υπεύθυνος για την τήρηση της ακριβούς ώρας έναρξης που αναγράφεται στο φύλλο αγώνα.

8.ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝA (άρθρο 13 του Κ.Α.Π) -ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1. Για κάθε αγώνα με βάση τις δυνατότητες της διοργανώτριας θα ορίζεται ένας εκπρόσωπός μας (παρατηρητής), ο οποίος θα έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π και τις αποφάσεις του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Κ.
2. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, απουσιάσει παρατηρητής τότε οι διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν υποχρέωση να υποδείξουν από ένα πρόσωπο η καθεμιά και ο διαιτητής διενεργεί κλήρωση για να αναδειχτεί ο παρατηρητής του αγώνα. Σ' αυτή την περίπτωση ο διαιτητής έχει υποχρέωση να κάνει σχετική σημείωση στο Φ.Α.
3. Ο παρατηρητής έχει ως έργο του τη μέριμνα για τη διασφάλιση των προϋποθέσεων ομαλής διεξαγωγής του αγώνα, μέσα στο χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη του γηπέδου, µε εξαίρεση τον χώρο των αποδυτηρίων ομάδων και διαιτητών και τον κυρίως αγωνιστικό χώρο.
4. Δικαίωμα παραμονής μέσα στον αγωνιστικό χώρο (στους πάγκους των ομάδων) κατά τη διάρκεια του αγώνα έχουν μόνον τα εξής πρόσωπα:
Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας, ο οποίος θα έχει υποχρεωτικά την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. του σωματείου, θα είναι γραμμένος στη σύνθεση του Δ.Σ. που θα υποβάλλεται στη διοργανώτρια, ενώ θα προσκομίζει και αποδεικτικό της ταυτότητάς του. Το σωματείο σε κάθε αγώνα θα προσκομίζει υποχρεωτικά πλαστικοποιημένο αντίγραφο της σύνθεσης του Δ.Σ που θα του χορηγήσει η Ε.Π.Σ.Κ. Η παρουσία στον πάγκο ατόμου ως εκπροσώπου του Σωματείου απαιτεί την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου (άρθρο 23 παρ. 12 του ΚΑΠ). Ο προπονητής της κάθε ομάδας και ο (τυχόν) βοηθός του ή ο ασκών χρέη προπονητή. Οι προπονητές των σωματείων θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχοι δελτίου πιστοποίησης προπονητή, ενώ οι ασκούντες χρέη προπονητή προσωρινού δελτίου ασκούντος καθήκοντα προπονητή (μόνο για τα πρωταθλήματα Α' και Β' κατηγορίας), που εκδίδει η Ε.Π.Σ.Κ. Χωρίς την επίδειξη του προαναφερόμενου δελτίου κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί καθήκοντα προπονητή εντός του αγωνιστικού χώρου (τεχνική περιοχή). Ο έλεγχος διενεργείται από τους διαιτητές του αγώνα.
Ο γιατρός ή ο φυσιοθεραπευτής της κάθε ομάδας (αν υπάρχει), ο οποίος για να έχει δικαίωμα παραμονής στον πάγκο της ομάδας θα πρέπει να έχει μαζί του αποδεικτικό της επαγγελματικής του ιδιότητας.
Οι διαγωνιζόμενες ομάδες και όλα τα πρόσωπα του παρόντος άρθρου οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και στις εντολές του παρατηρητή.
Οι αρμοδιότητες του Παρατηρητή καθορίζονται από το άρθρο 13 του Κ.Α.Π. και οι διαγωνιζόμενες ομάδες και τα πρόσωπα που εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και στις εντολές του παρατηρητή. Κατά των ομάδων ή των προσώπων που δεν συμμορφώνονται με τις εντολές του παρατηρητή επιβάλλεται χρηματική ποινή πενήντα (50) ευρώ.
Όλα τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να ορίσουν με απόφαση του Δ.Σ τους 2 άτομα ως υπεύθυνους ασφαλείας διεξαγωγής των αγώνων, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν με ευθύνη της Ε.Π.Σ.Κ.
Σε κάθε αγώνα θα ορίζεται ένας υπεύθυνος ασφαλείας (από τους 2 που θα προσδιορίσει το Δ.Σ του σωματείου) ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων ασφαλούς διεξαγωγής του αγώνα (κλειστές πόρτες γηπέδου, πρόσβαση στα αποδυτήρια, διευκολύνσεις στους διαιτητές κ.λπ). Σε περίπτωση απουσίας και των 2 υπευθύνων το Δ.Σ του γηπεδούχου σωματείου μπορεί με επίσημο έγγραφό του που θα προσκομίσει στο διαιτητή να ορίσει άλλο μέλος του Δ.Σ.
Ο υπεύθυνος ασφαλείας θεωρείται αξιωματούχος του αγώνα, την ευθύνη για τις ενέργειες του οποίου έχει το γηπεδούχο σωματείου σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς.
Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των υπευθύνων ασφαλείας στην περίπτωση που δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στα καθήκοντά τους.

 Corfu Corner Radio

Δευτέρα
10
Μάιος
2021
Σήμερα γιορτάζουν: Σίμωνας, Σίμων, Σίμος, Σιμώνα, Σιμόνα, Σιμωνία, Σιμώνη, Σιμωνίτσα

Αθλητικές εφημερίδες

Πολιτικές εφημερίδες

Καιρός και πρόγνωση για κάθε περιοχή
powered by 2pWeb