ΚΡΙΚΕΤ: Ανακοίνωση της ΕΛ.Ο.Κ για την Σχολή Προπονητών - CorfuCorner.gr
13/10/2021

ΚΡΙΚΕΤ: Ανακοίνωση της ΕΛ.Ο.Κ για την Σχολή Προπονητών

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ, εξέδωσε δελτίο Τύπου, μέσω του οποίου γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους που θέλουν να φοιτήσουν στην σχολή προπονητών Γ' Κατηγορίας στην Κέρκυρα, την καταληκτική ημερομηνία εγγραφής, καθώς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής :

Ας δούμε αναλυτικά το κείμενο της διοργανώτριας Αρχής:


« Καταληκτική ημερομηνία για να υποβάλει ο κάθε ενδιαφερόμενος αίτηση, για την παρακολούθηση της Σχολής είναι η 31η Οκτωβρίου 2021.


Το κόστος για την παρακολούθηση της σχολής είναι 350 ευρώ ανά διδασκόμενο. Η κατάθεση θα γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, η οποία συντάσσει τον προϋπολογισμό της σχολής και τον γνωστοποιεί στην επιτροπή διοίκησης. Οι πληρωμές των δαπανών της σχολής γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της ομοσπονδίας, η οποία είναι και οικονομικά υπόλογος.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη σχολή προπονητών είναι: Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπλήρωση του 21ου έτους ηλικίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021). α) Να είχε ενεργό συμμετοχή στο άθλημα (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας με τα βάση φύλλα αγώνων), σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον δυο (2) έτη την οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία ή β) Να είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ ή γ) Να είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε οποιοδήποτε άθλημα. Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής τουλάχιστον.


Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Ν. 2725/99 όπως ισχύει σήμερα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση ενδιαφερομένου.

Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.

Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας - βεβαίωση περί ισοτιμίας).

Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη» .
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.

Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής - γενικά και ειδικά προσόντα συμμετοχής:

Βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας από την Ομοσπονδία.

7.Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ απαιτούνται:
Πτυχίο Πληρωμή παραβόλου 350,00 στον λογαριασμό της ΕΛ.Ο.Κ. Η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα) θα ολοκληρωθεί έως τις 31/10/2021.

Ταχ. Διεύθυνση Γραφείων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ Κώστα Γεωργάκη 26, Τ.Κ 49100,Κέρκυρα

Ο έλεγχος όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής. Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.

Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό αίρεση.

Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο. Όπου ζητείται προπονητική εμπειρία / έργο θα πρέπει να υποβάλλονται ιδιωτικά συμφωνητικά ή βεβαιώσεις αθλητικών φορέων καθώς και φύλλα αγώνων/ για την επιβεβαίωση όσων αναγράφονται στις βεβαιώσεις.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΡΙΚΕΤ

ALPHA BANK ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΜΣΟΥ: 680002002017096 IBAN: GR39 0140 6800 6800 0200 2017 096 SWIFT: CRBAGRAAXXX»

 

Επιμέλεια: ΕΛΙΝΑ ΝΕΡΗ

 

 

 

 

 Corfu Corner Radio

Σάββατο
23
Οκτώβριος
2021
Σήμερα γιορτάζουν:

Αθλητικές εφημερίδες

Πολιτικές εφημερίδες

+29
°
C
+29°
+18°
Κέρκυρα
Παρασκευή, 21
Πέμπτη
+29° +18°
Σάββατο
+21° +12°
Κυριακή
+25° +14°
Δευτέρα
+28° +17°
Τρίτη
+25° +17°
Τετάρτη
+29° +17°
Πρόγνωση για 7 μέρες
powered by 2pWeb