Δημοσκόπηση
Ποιος ευθύνεται για τη διάλυση του Κρόνου;
Ο Γιάννης Καραϊσαρλής
Οι Αργυραδίτες με την αδιαφορία τους
Όλοι μαζι
Αδιαφορώ