Δημοσκόπηση
Λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, πιστεύετε οτι φέτος θα παιχτεί τοπικό ποδόσφαιρο;
Ναι
Όχι
Αδιαφορώ