20/10/2020

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2023 η καταληκτική ημερομηνία για την υλοποίηση του έργου στο Αχίλλειο

Δημοσιεύτηκε η διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας σύναψης έργου για την αποκατάσταση του Αχιλλείου.

 

Σύμφωνα με την διακήρυξη, η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) διακηρύσσει, με΄σω του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ» (κτήρια Ανακτόρου - Στρατώνων - Βαρώνου - Θυρωρείου & Αύλειος χώρος) εκτιμώμενης αξίας 9.300.000 € πλέον ΦΠΑ 24%.

 

 Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο1 της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ (Β' ΦΑΣΗ)», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ Α.Ε.

Το έργο διαχωρίζεται σε δύο φάσεις:

Η Α' Φάση (υλοποιήθηκε την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013), περιλάμβανε μελέτη και εργασίες Αποκατάστασης του Θυρωρείου, μελέτη αποκατάστασης του Συγκροτήματος, εργασίες συντήρησης καθώς και Μουσειολογική - Μουσειογραφική μελέτη για την έκθεση στο Ανάκτορο.

Η Β΄ Φάση που θα υλοποιηθεί στην παρούσα Προγραμματική περίοδο 2014-2020, περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης του Ανακτόρου του Συγκροτήματος, εργασίες στον αύλειο χώρο, εργασίες αποκατάστασης στα κτίριο των Στρατώνων, του Θυρωρείου και του Βαρόνου, συντήρηση σταθερών και κινητών εκθεμάτων, τοιχογραφιών και κονιαμάτων, δημιουργία μουσειακών κατασκευών, σχεδιασμό και παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών, εκθεσιακό φωτισμό, παραγωγή εποπτικού υλικού και εφαρμογή της Μουσειολογικής - Μουσειογραφικής μελέτης της έκθεσης του Ανακτόρου καθώς και την αποκατάσταση και ανάδειξη της κλίμακας Heine.

 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 43 μήνες και ως ημερομηνία ολοκλήρωσης αναφέρεται η 31/12/2023. 

 

Πηγή ENIMEROSI.COM

 

 Corfu Corner Radio

Δευτέρα
30
Νοέμβριος
2020
Σήμερα γιορτάζουν: Ανδρέας, Αντρέας, Ανδρίκος, Αντρίκος, Ανδρούλα, Αντρούλα, Ανδρίτσα, Αντρίτσα

Αθλητικές εφημερίδες

Πολιτικές εφημερίδες

Καιρός και πρόγνωση για κάθε περιοχή
powered by 2pWeb