12/05/2019

Αυστηρή παρέμβαση της Κομισιόν για τα απόβλητα στο νησί της Κέρκυρας

«Κίτρινη κάρτα» στην Ελλάδα έβγαλε η Κομισιόν, με αφορμή το τεράστιο πρόβλημα διαχείρισης των αποβλήτων στην Κέρκυρα.


Συγκεκριμένα, η Κομισιόν έστειλε προειδοποιητική επιστολή προς την Ελλάδα, ξεκινώντας την επί παραβάσει διαδικασία και ζητά την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για τα απόβλητα στο νησί της Κέρκυρας. Η χώρα μας έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην επιστολή.


Η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται μετά από καταγγελίες που ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2018, με βάση τις οποίες τα απόβλητα του νησιού δεν συλλέγονταν ούτε υποβάλλονταν πλέον σε επεξεργασία, αλλά εγκαταλείπονταν στους δρόμους ή αποστέλλονταν σε μυστικές τοποθεσίες.


«Ο μόνος χώρος υγειονομικής ταφής που λειτουργεί στην Κέρκυρα έχει φτάσει σε σημείο κορεσμού και η προτεινόμενη δημιουργία νέου χώρου υγειονομικής ταφής στη Λευκίμμη αντιμετωπίζει σθεναρή αντίσταση από την τοπική κοινότητα», αναφέρει η Επιτροπή.
Ωστόσο, η έλλειψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης των αποβλήτων στην Κέρκυρα συνιστά παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς τον Νοέμβριο του 2008 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να προστατεύουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τυχόν αρνητικές επιπτώσεις των αποβλήτων, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση και την επεξεργασία των αποβλήτων τους με την έκδοση της οδηγίας-πλαισίου της ΕΕ για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ).


Ως εκ τούτου, η Κομισιόν απέστειλε την προειδοποιητική επιστολή προς την Ελλάδα, που είναι και το πρώτο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας, που οδηγεί στην παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το δεύτερο στάδιο είναι η αιτιολογημένη γνώμη, η οποία αποστέλλεται αν η χώρα δεν δώσει επαρκείς εξηγήσεις μέσα σε δύο μήνες.

 

 

 

 Corfu Corner Radio

Παρασκευή
5
Ιούνιος
2020
Σήμερα γιορτάζουν: Απόλλων, Δωρόθεος, Δωροθέα, Δωροθέη, Δωρούλα, Δώρα, Κύνθια, Κυνθία, Νίκανδρος, Νικανδρία, Νίκη, Πλούταρχος, Πλούτος, Σεληνιάς, Σεληνιάδα, Σεληνία, Σελήνη, Σελήνα, Σελήνος, Σελήνιος

Αθλητικές εφημερίδες

Πολιτικές εφημερίδες

Καιρός και πρόγνωση για κάθε περιοχή
powered by 2pWeb